top of page
graphicstock-young-man-using-digital-tab

FØR TAKSERING

STILL FORBEREDT TIL TAKSTMANNEN KOMMER

Ved å ha enkelte ting klart før takstmannen kommer, kan du spare både tid og penger.

Nedenfor finner du noen tips om hva du med fordel bør ha klart. Om ønskelig, kan vi også bistå med å innhente disse opplysningene, slik at det blir enklere for deg.

SJEKKLISTE VED BOLIGKJØP

 

Vi anbefaler alle å bruke Forbrukerrådets sjekkliste ved kjøp av enebolig/fritidshus.

Kan også benyttes ved annet boligkjøp så langt det passer.

Det er viktig at det er ordnet med adkomst til samtlige rom. Særlig gjelder dette kaldloft og eventuell krypkjeller.

Under taksering av eiendommen er det vesentlig at takstmannen har tilgang til dokumenter som sier noe om eierforhold, arealer, bruksretter etc. Følgende dokumenter bør foreligge ved taksering:

SELVEIERBOLIGER

 • Grunnboksutskrift

 • Tinglyst skjøte eller eventuell festekontrakt

 • Kjøpekontrakt

 • Målebrev eller delingsforretning

 • Situasjonskart

 • Tegninger

 • Kvittering for kommunale avgifter

 • Kvittering for eventuell festeavgift

 • Forsikringsbevis og kvittering for betalt forsikringspremie

EIERSEKSJONER

AKSJE- OG BORETTSLAG

 • Grunnboksutskrift

 • Tinglyst skjøte

 • Kjøpekontrakt

 • Tegninger

 • Oversikt over felleskostnader

 • Seksjonsbegjæring

 • Årsregnskap for sameiet

 • Opplysning om hvem som er forretningsfører

 • ​Adkomstdokumenter (aksje- eller andelsbrev og andelsobligasjon)

 • Eventuell depoterklæring

 • Kjøpekontrakt

 • Siste årsberetning med regnskap, oppgave over andel fellesgjeld mv.

 • Kvittering for husleie

 • Vedtekter

 • Tegninger/prospekt

 • Opplysning om hvem som er forretningsfører

TAKST UTFØRT AV ERFARNE TAKSTMENN

Bli trygg på din eiendoms økonomiske verdi

forbrukerradet-logo.png
bottom of page