top of page
AdobeStock_97870953.jpeg

VÅRE TJENESTER 

VERDITAKST NÆRING

Ved takst av næringseiendom legges vanligvis leieinntektene og eierkostnader til grunn for verdisettingen. Under utarbeidelsen av rapporten vurderer vi områdets generelle leienivå for tilsvarende bygg og tar hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet. 

Denne typen taksering baserer seg på internasjonale standarder hos TEGOVA

AdobeStock_116862478.jpeg

VERDITAKST & LÅNETAKST

AdobeStock_264946212.jpeg

En verditakst vil gi deg nyttig informasjon om eiendommens salgsverdi. Dette danner grunnlaget for prisantydningen som skal settes når eiendommen skal legges ut for salg. En verditakst er nyttig ved salg av boligen, men også dersom du skal kjøpe ut en halvpart som følge av skilsmisse.

En lånetakst baserer seg på verditaksten, og er nyttig hvis du trenger å ta opp lån med bolig som sikkerhet.

FORHÅNDSTAKST

Planlegger du å starte en omfattende renovering av boligen, bygge en ny garasje, eller utvide husets grunnflate? I slike tilfeller vil en forhåndstakst gi deg svært nyttig informasjon om hva boligens markedsverdi vil være etter prosjektet er fullført.

AdobeStock_207004681.jpeg

SKADETAKST

AdobeStock_271826711.jpeg

Når en eiendom utsettes for skader som for eksempel vannlekkasje, brann, lynnedslag, jordskjelv eller annet, vil vanligvis forsikringsselskapene kreve at det foreligger en skadetakst som sier noe om skadenes økonomiske omfang.

BOLIGSALGSRAPPORT OG TILSTANDSRAPPORT

En boligsalgsrapport, eller tilstandsrapport, som det også kalles, gjør handelen tryggere for både kjøper og eier. Disse dokumentene sier noe om boligens byggetekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Den kan omfatte hele eller deler av eiendommen.

Vi leverer også boligsalgsrapport med verdi- og lånetakst.

AdobeStock_102578319.jpeg

ENERGIMERKING AV BOLIG 

Hjørne peis

Visste du at det er lovpålagt å energimerke boliger som skal selges eller leie ut? Energimerkingen vil nemlig gi kjøper eller leietaker nyttig informasjon om hvor høye boligens oppvarmingskostnader vil være. Boligen vil få en energikarakter mellom A-G.

VÅTROMSKONTROLL

En våtromskontroll vil kunne avdekke fukt, råte og lite optimale løsninger i våtrom som bad, kjøkken eller vaskerom. Vi gir deg all nødvendig dokumentasjon i etterkant av arbeidet, slik at du er godt sikret ved salg av eiendommen eller trenger hjelp til ditt nye våtrom.

baderom

BYGGELÅNSTAKSERING

online Shopping

I forbindelse med et byggeprosjekt vil det ofte oppstå behov for å låne penger av banken, et såkalt byggelån. Dette er et midlertidig lån som utbetales i takt med byggearbeidets framdrift. Banken vil normalt kreve en byggelånsoppfølging som sikrer at det skapes verdier som samsvarer med utbetalingene av lånet. Det er her vi kommer inn.

BISTAND VED SEKSJONERING

AV EIENDOM

Skal du dele opp en eiendom i flere bruksseksjoner? Seksjonering medfører normalt en betydelig prisøkning på eiendomsmassen som helhet ved videresalg. Vi hjelper deg å seksjonere boligen på en måte som vil gi størst lønnsomhet for deg.

Mursteinbygning
bottom of page